Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 9. maj 2016 - Strasbourg

4. Sestava Parlamenta

Philippe De Backer je bil imenovan za člana belgijske vlade.

Parlament je ugotovil, da ta funkcija v skladu s členom 7(1) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami ni združljiva s funkcijo evropskega poslanca. Parlament je v skladu s členoma 3(2) in 4(1) Poslovnika potrdil sprostitev sedeža z začetkom veljavnosti dne 2. maja 2016 in o tem obvestil pristojni državni organ.

°
° ° °

Pristojni belges organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Philippa De Backerja za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Lieve Wierinck z začetkom veljavnosti od dne 4. maja 2016.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Lieve Wierinck polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski je bil imenovan za člana Evropskega računskega sodišča.

Parlament je ugotovil, da ta funkcija v skladu s členom 7(1) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami ni združljiva s funkcijo evropskega poslanca. Parlament je v skladu s členoma 3(2) in 4(1) Poslovnika potrdil sprostitev sedeža z začetkom veljavnosti dne 7. maja 2016 in o tem obvestil pristojni državni organ..

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov