Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Marcus Pretzell έχει ενταχθεί στην Ομάδα ENF από την 1η Μαΐου 2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου