Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 май 2016 г. - Страсбург

6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата ALDE следните искания за назначаване:

комисия ITRE: Lieve Wierinck на мястото на Philippe De Backer

Делегация за връзки с Китайската народна република: Lieve Wierinck на мястото на Philippe De Backer

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност