Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 9. května 2016 - Štrasburk

6. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny ALDE následující žádosti o jmenování:

výbor ITRE: Lieve Wierinck, kterou je nahrazen Philippe De Backer

Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou: Lieve Wierinck, kterou je nahrazen Philippe De Backer.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

Právní upozornění - Ochrana soukromí