Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 mei 2016 - Straatsburg

6. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ALDE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ITRE: Lieve Wierinck in plaats van Philippe De Backer

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China: Lieve Wierinck in plaats van Philippe De Backer

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid