Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 9 maj 2016 - Strasbourg

6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från ALDE-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

ITRE-utskottet: Lieve Wierinck i stället för Philippe De Backer

delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Lieve Wierinck i stället för Philippe De Backer

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy