Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 9. května 2016 - Štrasburk

7. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda vystoupil s následujícím sdělením:

doporučení výboru IMCO nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. dubna 2016, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016), bylo oznámeno na plenárním zasedání dne 27. dubna 2016 (bod 8 zápisu ze dne 27.4.2016).

Proti tomuto doporučení nebyla vyslovena žádná námitka ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu.

Doporučení se tudíž považuje za schválené a zveřejní se v textech přijatých na denním zasedání v úterý 10. května 2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí