Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 9. mai 2016 - Strasbourg

7. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

President andis teada järgmist:

IMCO-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 8. aprilli 2016. aasta delegeeritud määrusele, millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2016/341 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016), tehti teatavaks 27. aprilli 2016. aasta täiskogu istungil (27.4.2016 protokollipunkt 8).

Selle soovituse kohta ei ole esitatud kodukorra artiklis 105 kehtestatud 24-tunnise tähtaja jooksul ühtegi vastuväidet.

Seega loeti soovitus vastuvõetuks ja otsus avaldatakse teisipäeva, 10. mai 2016. aasta istungil vastu võetud tekstide hulgas.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika