Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 9. svibnja 2016. - Strasbourg

7. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Predsjednik je dao sljedeće priopćenje:

preporuka Odbora IMCO, o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 8. travnja 2016. o ispravku Delegirane uredbe (EU) 2016/341 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016), najavljena je 27. travnja 2016. (točka 8 zapisnika od 27.4.2016.).

U roku od 24 sata, koji je utvrđen člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, na tu preporuku nije uložen prigovor.

Stoga se ta preporuka smatra prihvaćenom i objavljuje se u usvojenim tekstovima s dnevne sjednice od utorka 10. svibnja 2016.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti