Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. gegužės 9 d. - Strasbūras

7. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pirmininkas padarė šį pranešimą:

IMCO komiteto rekomendacija neprieštarauti 2016 m. balandžio 8 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2016/341 dėl tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklių ir iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016) buvo paskelbta per 2016 m. balandžio 27 d. posėdį (2016 04 27 protokolo 8 punktas).

Prieštaravimų dėl šios rekomendacijos nepareikšta per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalyje nustatytą 24 valandų terminą.

Todėl ši rekomendacija laikoma patvirtinta ir bus paskelbta 2016 m. gegužės 10 d., antradienio, posėdžio „Priimtuose tekstuose“.

Teisinė informacija - Privatumo politika