Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 mei 2016 - Straatsburg

7. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter doet de volgende mededeling:

De aanbeveling van de Commissie IMCO, om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 8 april 2016 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 met overgangsregels voor enkele bepalingen van het douanewetboek van de Unie voor de gevallen waarin de relevante elektronische systemen nog niet operationeel zijn, en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016), is ter plenaire vergadering aangekondigd op 27 april 2016 (punt 8 van de notulen van 27.4.2016).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling binnen de in artikel 105 van het Reglement vasgestelde termijn van 24 uur.

Bijgevolg wordt deze aanbeveling geacht te zijn goedgekeurd en zal ze worden gepubliceerd in de Aangenomen teksten van de vergadering van dinsdag 10 mei 2016

Juridische mededeling - Privacybeleid