Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 9 maja 2016 r. - Strasburg

7. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Przewodniczący wygłosił następujący komunikat:

zalecenie komisji IMCO w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 8 kwietnia 2016 r. korygującego rozporządzenie (UE) 2016/341 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 kwietnia 2016 r. (pkt 8 protokołu z dnia 27.4.2016).

W terminie 24 godzin określonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono sprzeciwu wobec tego zalecenia.

W związku z tym zalecenie uznano za przyjęte i zostanie ono opublikowane wśród tekstów przyjętych na posiedzeniu we wtorek 10 maja 2016 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności