Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 9 mai 2016 - Strasbourg

7.  Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Președintele a comunicat următoarele:

Recomandarea comisiei IMCO, de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 8 aprilie 2016 de corectare a Regulamentului delegat (UE) 2016/341 în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016), a fost anunțată în ședința plenară din 27 aprilie 2016 (punctul 8 al PV din 27.4.2016).

Nu s-a exprimat nicio opoziție la prezenta recomandare în termenul de 24 de ore stabilit la articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În consecință, recomandarea se consideră aprobată și va fi publicată în secțiunea Texte adoptate la ședința din marți 10 mai 2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate