Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 9. mája 2016 - Štrasburg

7. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda vystúpil s týmto oznámením:

odporúčanie výboru IMCO nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 8. apríla 2016, ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2016/341, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016), bolo ohlásené v pléne 27. apríla 2016 (bod 8 zápisnice zo dňa 27.4.2016).

Proti tomuto odporúčaniu nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Toto odporúčanie sa preto považuje za schválené a bude zverejnené v Prijatých textoch zo schôdze z utorka 10. mája 2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia