Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 май 2016 г. - Страсбург

8. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията JURI предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

Поправка (P8-TA_PROV(2015)0241(COR1)) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 7 юли 2015 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно защитата срещу вредните практики при ценообразуването в корабостроенето (кодифициран текст) P8_TA-PROV(2015)0241 - (COM(2014)0605 – C8–0171/2014 – 2014/0280(COD)) - комисия JURI

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.

Правна информация - Политика за поверителност