Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 9. května 2016 - Štrasburk

8. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor JURI předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

oprava (P8-TA_PROV(2015)0241(COR1)) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 7. července 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o ochraně proti cenám působícím újmu v loďařství (kodifikované znění) P8_TA-PROV(2015)0241 - (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) - výbor JURI

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Právní upozornění - Ochrana soukromí