Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 mei 2016 - Straatsburg

8. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie JURI heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie (P8-TA_PROV(2015)0241(COR1)) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 7 juli 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad inzake bescherming tegen schade veroorzakende prijzen van vaartuigen (gecodificeerde tekst) P8_TA-PROV(2015)0241 - (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) - Commissie JURI

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid