Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 9 maja 2016 r. - Strasburg

8. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Komisja JURI przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

Sprostowanie (P8-TA_PROV(2015)0241(COR1)) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 7 lipca 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... w sprawie ochrony przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków(tekstjednolity) P8_TA-PROV(2015)0241 - (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) - komisja JURI

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności