Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 9. mája 2016 - Štrasburg

8. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor JURI predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

Korigendum (P8-TA_PROV(2015)0241(COR1)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 7. júla 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel (kodifikované znenie) P8_TA-PROV(2015)0241 – (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) – výbor JURI

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia