Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 9. mai 2016 - Strasbourg

9. Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 136)

President teavitas parlamenti, et parlamendi koosseisu enamus on alla kirjutanud järgmistele kirjalikele deklaratsioonidele:

Kirjaliku deklaratsiooni nr 0007/2016 kadunud ja ohus olevate laste leidmiseks tehtava kiireloomulise koostöö parandamise ja kadunud lapsi käsitlevate häiremehhanismide parandamise kohta Euroopa Liidu liikmesriikides esitasid järgmised parlamendiliikmed: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld ja Caterina Chinnici

Kirjaliku deklaratsiooni nr 0008/2016 diabeedi kohta esitasid järgmised parlamendiliikmed: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa ja Brando Benifei

Kodukorra artikli 136 lõike 4 kohaselt avaldatakse need kirjalikud deklaratsioonid käesolevas protokollis koos allakirjutanute nimedega (9.5.2016 protokollil isa 1 ja 9.5.2016 protokolli lisa 2).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika