Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 9. svibnja 2016. - Strasbourg

9. Pisane izjave (članak 136. Poslovnika)

Predsjednik obavijestio je Parlament da su sljedeće pisane izjave prikupile potpise većine zastupnika u Parlamentu:

Pisana izjava br. 0007/2016 o poboljšanju suradnje u hitnim slučajevima za pronalazak nestale djece koja se nalaze u opasnosti i o poboljšavanju sustava upozoravanja na nestanak djece u državama članicama EU-a koju su podnijeli sljedeći zastupnici: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld i Caterina Chinnici

Pisana izjava br. 0008/2016 o dijabetesu koju su podnijeli sljedeći zastupnici: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa et Brando Benifei

U skladu s člankom 136. stavkom 4. Poslovnika, te se pisane izjave objavljuju u zapisniku s današnje dnevne sjednice, zajedno s imenima potpisnika (prilog 1 zapisnika od 9.5.2016. i prilog 2 zapisnika od 9.5.2016.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti