Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. május 9., Hétfő - Strasbourg

9. Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 136. cikke)

Az elnök tájékoztatja a Parlamentet, hogy a következő írásbeli nyilatkozatokat a parlamenti képviselők többsége aláírta:

0007/2016. számú, a veszélyeztetett eltűnt gyermekek megtalálását célzó szükségegyüttműködés és az uniós tagállamokban a gyermekrablásokkal kapcsolatos figyelmeztető mechanizmusok javításáról szóló írásbeli nyilatkozat, benyújtották az alábbi képviselők: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld és Caterina Chinnici

0008/2016. számú, a cukorbetegségről szóló írásbeli nyilatkozat, benyújtották az alábbi képviselők: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa et Brando Benifei

Az eljárási szabályzat 136. cikkének (4) bekezdése értelmében e nyilatkozatokat az aláírók nevével együtt a jelen jegyzőkönyvben közzéteszik.

(a 2016.5.9-i jegyzőkönyv 1. melléklete és a 2016.5.9-i jegyzőkönyv 2. melléklete).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat