Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. gegužės 9 d. - Strasbūras

9. Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis)

Pirmininkas informavo Parlamentą, kad dauguma Parlamento narių pasirašė šiuos rašytinius pareiškimus:

Rašytinis pareiškimas Nr. 0007/2016 dėl skubaus bendradarbiavimo ieškant pavojuje esančių dingusių vaikų gerinimo ir apie dingusius vaikus perspėjančių mechanizmų ES valstybėse narėse tobulinimo, kurį pateikė šie Parlamento nariai: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld et Caterina Chinnici

Rašytinis pareiškimas Nr. 0008/2016 dėl diabeto, kurį pateikė šie Parlamento nariai: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa et Brando Benifei

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 dalimi, šie rašytiniai pareiškimai kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis pateikiami šiame protokole (2016 05 09 protokolo 1 priedas ir 2016 05 09 protokolo 2 priedas).

Teisinė informacija - Privatumo politika