Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tnejn, 9 ta' Mejju 2016 - Strasburgu

9. Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President informa lill-Parlament li d-dikjarazzjonijiet bil-miktub li ġejjin kisbu l-firem tal-maġġoranza tal-Membri li jikkomponu l-Parlament:

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 0007/2016 dwar titjib fil-kooperazzjoni ta' emerġenza biex jinstabu tfal neqsin fil-periklu u titjib fil-mekkaniżmi ta' allerta tat-tfal fl-Istati Membri tal-UE mressqa mill-Membri li ġejjin: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld u Caterina Chinnici

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 0008/2016 dwar dwar id-dijabete mressqa mill-Membri li ġejjin: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa u Brando Benifei

Konformement mal-Artikolu 136(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din id-dikjarazzjoni bil-miktub hija ppubblikata f'dawn il-Minuti, bl-ismijiet tal-firmatarji (Anness 1 tal-Minuti ta' 9.5.2016 u Anness 2 tal-Minuti ta' 9.5.2016).

Avviż legali - Politika tal-privatezza