Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 mei 2016 - Straatsburg

9. Schriftelijke verklaringen (artikel 136 van het Reglement)

De Voorzitter deelt het Parlement mee dat de volgende schriftelijke verklaringen door de meerderheid van de leden van het Parlement zijn ondertekend:

Schriftelijke verklaring nr. 0007/2016 over de verbetering van noodprocedures voor samenwerking bij het terugvinden van vermiste kinderen en de verbetering van alarmeringsmechanismen voor vermiste kinderen in de EU-lidstaten , ingediend door de volgende leden: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld en Caterina Chinnici

Schriftelijke verklaring nr. 0008/2016 over diabetes, ingediend door de volgende leden: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa en Brando Benifei

Overeenkomstig artikel 136, lid 4, van het Reglement worden deze schriftelijke verklaringen gepubliceerd in de notulen, met vermelding van de namen van de ondertekenaars (bijlage 1 van de notulen van 9.5.2016 en bijlage 2 van de notulen van 9.5.2016).

Juridische mededeling - Privacybeleid