Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 9 mai 2016 - Strasbourg

9. Declarații scrise (articolul 136 din Regulamentul de procedură)

Președintele a informat Parlamentul că a primit următoarele declarații în scris, semnate de majoritatea deputaților care compun Parlamentul:

Declarația scrisă nr. 0007/2016 privind îmbunătățirea cooperării de urgență pentru regăsirea copiilor dispăruți aflați în pericol și îmbunătățirea mecanismelor de alertă pentru semnalarea copiilor dispăruți în statele membre ale UE depusă de următorii deputați: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld și Caterina Chinnici

Declarația scrisă nr. 0008/2016 referitoare la diabet depusă de următorii deputați: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa și Brando Benifei

În conformitate cu articolul 136 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste declarații scrise se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor (anexa 1 la PV din 9.5.2016 și anexa 2 la PV din 9.5.2016).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate