Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 9. května 2016 - Štrasburk

10. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 11. května 2016 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (přepracované znění) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (přepracované znění) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95 (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (kodifikované znění) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).

Právní upozornění - Ochrana soukromí