Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 9. svibnja 2016. - Strasbourg

10. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 11. svibnja 2016. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Direktiva Europskog Parlamenta I Vijeća o sigurnosti željeznica (preinaka) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (preinaka) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Direktiva europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanja poslova au pair (preinaka) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i indeksu cijena stambenih objekata i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Direktiva europskog Parlamenta i Vijeća o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o izbjegavanju skretanja trgovine određenim ključnim lijekovima u Europsku uniju (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbi (EU) br. 1308/2013 i (EU) br. 1306/2013 u pogledu programa potpore za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima (kodificirani tekst) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti