Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. május 9., Hétfő - Strasbourg

10. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2016. május 11-én, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a vasútbiztonságról (átdolgozás) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról (átdolgozás) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (átdolgozás) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a harmonizált fogyasztói árindexekről és a lakásárindexről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai Unióba történő eltérítésének elkerüléséről (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1308/2013/EU és az 1306/2013/EU rendeleteknek a gyümölcs- és zöldségfélék, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program tekintetében történő módosításáról (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről (kodifikált szöveg) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat