Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 9. maijs - Strasbūra

10. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2016. gada 11. maijā, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dzelzceļa drošību (pārstrādāta redakcija) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (pārstrādāta redakcija) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā (pārstrādāta redakcija) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu indeksu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par izvairīšanos no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem (kodifikācija) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika