Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 9 mai 2016 - Strasbourg

10. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri 11 mai 2016 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța feroviară (reformare) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (reformare) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și indicele prețurilor locuințelor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unor garanții procedurale pentru copiii suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului pentru evitarea deturnării spre țările Uniunii Europene a anumitor medicamente esențiale (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi (text codificat) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate