Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 9. svibnja 2016. - Strasbourg

11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu primjene sustava ulaska/izlaska (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))
U skladu s odredbama članaka 304. i 307. Ugovora Predsjednik će se konzultirati s Gospodarskim i socijalnim odborom te Odborom regija o tom prijedlogu.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica Europske unije i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008 i Uredbe (EU) br. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))
U skladu s odredbama članaka 304. i 307. Ugovora Predsjednik će se konzultirati s Gospodarskim i socijalnim odborom te Odborom regija o tom prijedlogu.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u skladu s člankom XXIV. stavkom 6. i člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene povlastica na popisu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET

- Prijedlog odluke Vijeća o Trostranom socijalnom samitu za rast i zapošljavanje te stavljanju izvan snage Odluke 2003/174/EZ (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

ECON

2) odbora

2.1) izvješća

- Izvješće o kohezijskoj politici u planinskim regijama EU-a (2015/2279(INI)) - REGI - : Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Izvješće o primjeni Direktive Vijeća 2010/18/EU od 8. ožujka 2010. o provedbi revidiranog Okvirnog sporazuma o roditeljskom dopustu koji su sklopili BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC te o stavljanju izvan snage Direktive 96/34/EZ (2015/2097(INI)) - EMPL - : Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju u ime Europske unije Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Liberije te Protokola o provedbi uz navedeni Sporazum (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - PECH - : Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Izvješće o provedbi Direktive 2011/36/EU od 5. travnja 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava iz rodne perspektive (2015/2118(INI)) - FEMM - : Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije za razdoblje od četiri godine (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - PECH - : Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - ECON - : Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavnjenjem zahtjevâ za predočavanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - JURI - : Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za provedbu zakona (Europol) i o zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - LIBE - : Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studiranja, razmjene učenika, plaćenog i neplaćenog usavršavanja, volontiranja i obavljanja posla za stan i hranu (preinaka) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - LIBE - : Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti