Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. május 9., Hétfő - Strasbourg

11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))
A Szerződés 304. és 307. cikkének rendelkezéseivel összhangban az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

LIBE

- Javaslat az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról és a határregisztrációs rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))
A Szerződés 304. és 307. cikkének rendelkezéseivel összhangban az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

BUDG

- Javaslat az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AFET

- Javaslat a Növekedési és Foglalkoztatási Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozóról és a 2003/174/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi határozatra (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

utalva

illetékes:

EMPL

vélemény:

ECON

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- Jelentés a kohéziós politikáról az EU hegyvidéki régióiban (2015/2279(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Jelentés a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelv alkalmazásáról (2015/2097(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatol végrehajtási jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Jelentés az emberkereskedelem megelőzéséről, az ellene folytatott küzdelemről és az áldozatok védelméről szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU irányelv nemi szempontokat figyelembe vevő végrehajtásáról (2015/2118(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Ajánlás az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás négyéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozattervezetről (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Jelentés a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a bizonyos közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Ajánlás második olvasatra a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat