Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 9 май 2016 г. - Страсбург

12. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000031/2016) зададен от Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini и Matteo Salvini, от името на комисията ENVI, към Комисията: Задължителното посочване на страната на произход или мястото на произход за някои храни (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

—   (O-000070/2016) зададен от Искра Михайлова, от името на комисията DEVE, към Комисията: ускоряването на изпълнението на политиката на сближаване (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016);

—   (O-000052/2016) зададен от Alain Cadec, от името на комисията PECH, към Комисията: Проследяване на продуктите от риболов и аквакултури в сектора на ресторантьорските услуги и търговията на дребно (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016);

—   (O-000046/2016) зададен от Bernd Lange и Pablo Zalba Bidegain, от името на комисията INTA, към Комисията: ЕС-МЕРКОСУР: Следващите стъпки в търговските преговори по споразумението за асоцииране (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016);

—   (O-000038/2016) зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Съвета: Последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

—   (O-000039/2016) зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

—   (O-000047/2016) зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: Преодоляване на неравенствата с цел насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж в ЕС (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).

Правна информация - Политика за поверителност