Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 9. května 2016 - Štrasburk

12. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000031/2016), kterou pokládají Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini a Matteo Salvini za výbor ENVI Komisi: Povinné uvádění země původu nebo místa provenience u určitých potravin (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

—   (O-000070/2016), kterou pokládá Iskra Mihaylova za výbor DEVE Komisi: Rychlejší provádění politiky soudržnosti (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016);

—   (O-000052/2016), kterou pokládá Alain Cadec za výbor PECH Komisi: Sledovatelnost produktů rybolovu a akvakultury v restauracích a maloobchodě (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016);

—   (O-000046/2016), kterou pokládají Bernd Lange a Pablo Zalba Bidegain za výbor INTA Komisi: EU-MERCOSUR: další postup v obchodních jednáních o dohodě o přidružení (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016);

—   (O-000038/2016), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Opatření v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o mučení ze strany CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

—   (O-000039/2016), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o mučení ze strany CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

—   (O-000047/2016), kterou pokládá Thomas Händel za výbor EMPL Komisi: Boj proti nerovnostem s cílem oživit inkluzivní a udržitelný hospodářský růst v EU (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).

Právní upozornění - Ochrana soukromí