Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 9. mai 2016 - Strasbourg

12. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000031/2016), mille esitas(id) Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini ja Matteo Salvini ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Päritoluriigi või lähtekoha kohustuslik märkimine teatavate toiduainete puhul (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

—   (O-000070/2016), mille esitas(id) Iskra Mihaylova DEVE-komisjoni nimel komisjonile: Ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kiirendamine (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016);

—   (O-000052/2016), mille esitas(id) Alain Cadec PECH-komisjoni nimel komisjonile: Kalandus- ja vesiviljelustoodete jälgitavus restoranides ja jaekaubanduses (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016);

—   (O-000046/2016), mille esitas(id) Bernd Lange ja Pablo Zalba Bidegain INTA-komisjoni nimel komisjonile: EL ja MERCOSUR: edasised sammud assotsieerimislepingu kaubandusläbirääkimistes (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016);

—   (O-000038/2016), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel nõukogule: Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

—   (O-000039/2016), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

—   (O-000047/2016), mille esitas(id) Thomas Händel EMPL-komisjoni nimel komisjonile: Ebavõrdsuse vähendamine kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu stimuleerimiseks ELis (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika