Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 9. maijs - Strasbūra

12. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000031/2016), kuru uzdeva Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini un Matteo Salvini ENVI komitejas vārdā Komisijai: par obligāto izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādi attiecībā uz konkrētiem pārtikas produktiem (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

—   (O-000070/2016), kuru uzdeva Iskra Mihaylova DEVE komitejas vārdā Komisijai: Kohēzijas politikas īstenošanas paātrināšana (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016);

—   (O-000052/2016), kuru uzdeva Alain Cadec PECH komitejas vārdā Komisijai: Zvejniecības un akvakultūras produktu izsekojamība restorānos un mazumtirdzniecībā (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016);

—   (O-000046/2016), kuru uzdeva Bernd Lange un Pablo Zalba Bidegain INTA komitejas vārdā Komisijai: ES un Mercosur - turpmākais ceļš asociācijas nolīguma tirdzniecības sarunās (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016);

—   (O-000038/2016), kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Padomei: Saistībā ar Parlamenta 2015. gada 11. februāra rezolūciju par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu (2014/2997(RSP)) veiktie pasākumi (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

—   (O-000039/2016), kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Saistībā ar Parlamenta 2015. gada 11. februāra rezolūciju par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu (2014/2997(RSP)) veiktie pasākumi (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

—   (O-000047/2016), kuru uzdeva Thomas Händel EMPL komitejas vārdā Komisijai: Nevienlīdzības jautājuma risināšana, lai Eiropas Savienībā veicinātu iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika