Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 mei 2016 - Straatsburg

12. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000031/2016) van Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini en Matteo Salvini, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Verplichte aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor bepaalde voedingsmiddelen (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

—   (O-000070/2016) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Een versnelde tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016);

—   (O-000052/2016) van Alain Cadec, namens de Commissie PECH, aan de Commissie: Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016);

—   (O-000046/2016) van Bernd Lange en Pablo Zalba Bidegain, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: EU-MERCOSUR: De volgende stappen in de handelsbesprekingen over de associatieovereenkomst (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016);

—   (O-000038/2016) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: Gevolg dat gegeven is aan de resolutie van het Parlement van 11 februari 2015 over het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

—   (O-000039/2016) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Gevolg dat gegeven is aan de resolutie van het Parlement van 11 februari 2015 over het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

—   (O-000047/2016) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Bestrijden van ongelijkheid om een inclusieve en duurzame economische groei in de EU te bevorderen (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).

Juridische mededeling - Privacybeleid