Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 9 maja 2016 r. - Strasburg

12. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000031/2016), które skierowali Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini i Matteo Salvini, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia pewnych środków żywnościowych (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

—   (O-000070/2016), które skierowała Iskra Mihaylova, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Przyspieszenie wdrażania polityki spójności (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016);

—   (O-000052/2016), które skierował Alain Cadec, w imieniu komisji PECH, do Komisji: Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w restauracjach i sprzedaży detalicznej (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016);

—   (O-000046/2016), które skierowali Bernd Lange i Pablo Zalba Bidegain, w imieniu komisji INTA, do Komisji: UE-Mercosur: kolejne etapy negocjacji handlowych dotyczących układu o stowarzyszeniu (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016);

—   (O-000038/2016), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

—   (O-000039/2016), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

—   (O-000047/2016), które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Likwidacja nierówności w celu pobudzenia inkluzywnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UE (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności