Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 9. mája 2016 - Štrasburg

12. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000031/2016), ktorú položili Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini a Matteo Salvini, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Povinné označovanie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade niektorých potravín (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

—   (O-000070/2016), ktorú položila Iskra Mihaylova, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Zrýchlenie vykonávania politiky súdržnosti (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016);

—   (O-000052/2016), ktorú položil Alain Cadec, v mene výboru PECH, pre Komisiu: Vysledovateľnosť rybárskych a akvakultúrnych produktov v reštauráciách a maloobchode (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016);

—   (O-000046/2016), ktorú položili Bernd Lange a Pablo Zalba Bidegain, v mene výboru INTA, pre Komisiu: EÚ – MERCOSUR: ďalší postup v obchodných rokovaniach v rámci dohody o pridružení (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016);

—   (O-000038/2016), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Radu: Kroky v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o správe Senátu USA o používaní mučenia prostredníctvom CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

—   (O-000039/2016), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Kroky v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o správe Senátu USA o používaní mučenia prostredníctvom CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

—   (O-000047/2016), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Boj proti nerovnosti v záujme podpory inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu v EÚ (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia