Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 mei 2016 - Straatsburg

13. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van december II 2015 door het Parlement aangenomen resoluties, staat op Europarl.

Juridische mededeling - Privacybeleid