Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 9. května 2016 - Štrasburk

14. Plán práce
Doslovné záznamy

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního květnového dílčího zasedání (PE 581.444/PDOJ).

°
° ° °

Vystoupil Olaf Stuger, který vyjádřil politování nad skutečností, že na pořad jednání nebyla zařazena rozprava o referendu, které se v Nizozemsku konalo dne 6. dubna 2016 (předseda odpověděl, že Konference předsedů tuto žádost zamítla).

Vystoupil Jean-Luc Schaffhauser.

Vystoupil David-Maria Sassoli.

°
° ° °

Byla navržena následující změna pořadu jednání (článek 152 jednacího řádu):

Středa

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla jako třetí bod odpoledního pořadu jednání zařazena prohlášení Rady a Komise o pokroku Turecka při plnění požadavků stanovených v plánu pro uvolnění vízového režimu.

Vystoupily: Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti, Rebecca Harms ve prospěch žádosti a Roberta Metsola proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (181 pro, 92 proti, 11 zdržení se).

Středeční denní zasedání bude tudíž prodlouženo do 24:00.

Vystoupila Rebecca Harms.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí