Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

14. Διάταξη των εργασιών
CRE

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της περιόδου συνόδου του Μαΐου I 2016 (PE 581.444/PDOJ) έχει διανεμηθεί.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Olaf Stuger, ο οποίος εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στην ημερήσια διάταξη δεν προβλέπεται συζήτηση σχετικά με το δημοψήφισμα στις Κάτω Χώρες της 6ης Απριλίου 2016 (ο Πρόεδρος απαντά ότι το αίτημα αυτό είχε απορριφθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων).

Παρεμβαίνει ο Jean-Luc Schaffhauser.

Παρεμβαίνει ο David-Maria Sassoli.

°
° ° °

Προτείνεται η ακόλουθη τροποποίηση στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Τετάρτη

Αίτημα της ομάδας GUE/NGL για την εγγραφή ως τρίτο σημείο του απογεύματος των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας όσον αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων.

Παρεμβαίνουν οι Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Rebecca Harms, υπέρ του αιτήματος, και Roberta Metsola, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (181 υπέρ, 92 κατά, 11 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Η συνεδρίαση της Τετάρτης θα παραταθεί συνεπώς μέχρι τα μεσάνυκτα.

Παρεμβαίνει η Rebecca Harms.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου