Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 9. mai 2016 - Strasbourg

14. Tööplaan
Istungi stenogramm

Jagati välja 2016. aasta mai I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 581.444/PDOJ).

°
° ° °

Sõna võttis Olaf Stuger, kes pidas kahetsusväärseks, et päevakorras ei ole ette nähtud arutelu 6. aprillil 2016 Madalmaades toimunud rahvahääletuse kohta (president vastas, et esimeeste konverents oli sellekohase taotluse tagasi lükanud).

Sõna võttis Jean-Luc Schaffhauser.

Sõna võttis David-Maria Sassoli.

°
° ° °

Esitati ettepanek teha päevakorra projektis järgmine muudatus (kodukorra artikkel 152):

Kolmapäev

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada pärastlõunasesse päevakorda kolmanda punktina nõukogu ja komisjoni deklaratsioonid Türgi edusammude kohta viisanõude kaotamise tegevuskava tingimuste täitmisel.

Sõna võtsid Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes seda taotlust põhjendas, Rebecca Harms, kes oli taotluse rahuldamise poolt, ja Roberta Metsola, kes oli sellele vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks ( __[A32473]__ poolt, __[A32474]__ vastu, erapooletuid __[A32475]__ ).

Seega pikeneb kolmapäevane istung kuni kella 24ni.

Sõna võttis Rebecca Harms .

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika