Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. gegužės 9 d. - Strasbūras

14. Darbų programa
Stenograma

Buvo išdalytas galutinis 2016 m. gegužės mėn. I sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 581.444/PDOJ).

°
° ° °

Kalbėjo Olaf Stuger, jis apgailestavo, kad darbotvarkėje nenumatytos diskusijos dėl 2016 m. balandžio 6 d. Nyderlandų referendumo (pirmininkas atsakė, kad Pirmininkų sueiga šį prašymą atmetė).

Kalbėjo Jean-Luc Schaffhauser.

Kalbėjo David-Maria Sassoli.

°
° ° °

Pasiūlytas šis darbotvarkės projekto pakeitimas (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Trečiadienis

GUE/NGL frakcijos prašymas tkaip trečiąjį punktą po pietų įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl Turkijos pažangos įgyvendinant vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus.

Kalbėjo: Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, Rebecca Harms, ji prašymui pritarė, ir Roberta Metsola, ji prašymui prieštaravo.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (181 balsavo už, 92 – prieš, 11 susilaikė) patenkino prašymą.

Taigi, trečiadienio posėdis pratęsiamas iki 24.00 val.

Kalbėjo Rebecca Harms.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Teisinė informacija - Privatumo politika