Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 9 mei 2016 - Straatsburg

14. Regeling van de werkzaamheden
Volledige verslagen

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van mei I 2016 (PE 581.444/PDOJ) is rondgedeeld.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Olaf Stuger, die betreurt dat er in de agenda geen debat over het Nederlandse referendum van 6 april 2016 is opgenomen (de Voorzitter antwoordt dat dit verzoek is verworpen door de Conferentie van voorzitters).

Het woord wordt gevoerd door Jean-Luc Schaffhauser.

Het woord wordt gevoerd door David-Maria Sassoli.

°
° ° °

De volgende wijziging op de ontwerpagenda wordt voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Woensdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie tot inschrijving op de agenda, als derde punt van de middag, van verklaringen van de Raad en de Commissie over de vorderingen van Turkije bij het voldoen aan de vereisten van het stappenplan voor visumliberalisering.

Het woord wordt gevoerd door Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, Rebecca Harms, voor het verzoek, en Roberta Metsola, tegen het verzoek.

Bij ES (181 voor, 92 tegen, 11 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De vergadering van woensdag zal dus worden verlengd tot 24.00 uur..

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid