Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 9 maja 2016 r. - Strasburg

14. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych pierwszej sesji majowej w 2016 r. (PE 581.444/PDOJ).

°
° ° °

Głos zabrał Olaf Stuger, który wyraził ubolewanie, że w porządku obrad nie przewidziano debaty w sprawie holenderskiego referendum z dnia 6 kwietnia 2016 r. (Przewodniczący odpowiedział, że wniosek ten został odrzucony przez Konferencję Przewodniczących).

Głos zabrał Jean-Luc Schaffhauser.

Głos zabrał David-Maria Sassoli.

°
° ° °

Zaproponowano następującą zmianę w porządku obrad (art. 152 Regulaminu):

Środa

Wniosek grupy GUE/NGL, która wnioskowała o wpisanie jako trzeciego punktu popołudniowego porządku obrad oświadczenia Rady i Komisji w sprawie postępów Turcji we wdrażaniu wymogów zawartych w harmonogramie liberalizacji reżimu wizowego.

Głos zabrali: Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, Rebecca Harms, w celu poparcia wniosku, oraz Roberta Metsola, przeciwko wnioskowi.

W GE (przy (181 głosach za, 92 głosach przeciw i 11 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Posiedzenie w środę zostanie zatem przedłużone do godz. 24.00.

Głos zabrała Rebecca Harms.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności