Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 9. mája 2016 - Štrasburg

14. Program práce
Doslovný zápis

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej májovej plenárnej schôdze 2016 (PE 581.444/PDOJ).

°
° ° °

V rozprave vystúpil Olaf Stuger, ktorý vyjadril poľutovanie nad tým, že na programe nie je rozprava o holandskom referende, ktoré sa konalo 6. apríla 2016 (predseda odpovedal, že Konferencia predsedov túto žiadosť zamietla).

V rozprave vystúpil Jean-Luc Schaffhauser.

V rozprave vystúpil David-Maria Sassoli.

°
° ° °

Bola navrhnutá táto zmena návrhu programu schôdze (článok 152 rokovacieho poriadku):

Streda

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby ako tretí bod popoludňajšieho rokovania boli zaradené vyhlásenia Rady a Komisie o pokroku Turecka v plnení požiadaviek jeho plánu liberalizácie vízového režimu.

Vystúpili títo poslanci: Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odôvodnila žiadosť, Rebecca Harms, ktorá žiadosť podporila, a Roberta Metsola, ktorá sa vyslovila proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 181, proti: 92, zdržali sa hlasovania: 11).

Rokovanie v stredu bude preto predĺžené do 24.00 hod.

V rozprave vystúpila Rebecca Harms.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia