Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2224(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0032/2016

Разисквания :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Гласувания :

PV 10/05/2016 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0211

Протокол
Понеделник, 9 май 2016 г. - Страсбург

15. Политика на сближаване в планинските райони на ЕС - Нови инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г. - Ускоряване на изпълнението на политиката на сближаване (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно политиката на сближаване в планинските райони на ЕС [2015/2279(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Илияна Йотова (A8-0074/2016)

Доклад относно новите инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г.: интегрирани териториални инвестиции и водено от общностите местно развитие [2015/2224(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000070/2016) зададен от Искра Михайлова, от името на комисията REGI, към Комисията: ускоряването на изпълнението на политиката на сближаване (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Илияна Йотова и Ruža Tomašić представиха докладите.

Искра Михайлова разви въпроса.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Michaela Šojdrová (докладчик по становището на комисията EMPL), Franc Bogovič, от името на групата PPE, Constanze Krehl, от името на групата S&D, Mirosław Piotrowski, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, и Monika Vana, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Bill Etheridge, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida и Csaba Molnár.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini и Victor Negrescu.

Изказаха се: Karmenu Vella, Илияна Йотова и Ruža Tomašić.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Искра Михайлова, от името на комисията REGI, относно ускоряването на изпълнението на политиката на сближаване (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.8 от протокола от 10.5.2016 г, точка 6.6 от протокола от 10.5.2016 г и точка 7.4 от протокола от 11.5.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност