Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2224(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0032/2016

Rozpravy :

PV 09/05/2016 - 15
CRE 09/05/2016 - 15

Hlasování :

PV 10/05/2016 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0211

Zápis
Pondělí, 9. května 2016 - Štrasburk

15. Politika soudržnosti v horských regionech EU - Nové nástroje pro územní rozvoj v rámci politiky soudržnosti pro období 2014-2020 - Urychlení provádění politiky soudržnosti (rozprava)
CRE

Zpráva o politice soudržnosti v horských regionech EU [2015/2279(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Zpráva o nových nástrojích pro územní rozvoj v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020: Integrované územní investice a komunitně vedený místní rozvoj [2015/2224(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000070/2016), kterou pokládá Iskra Mihaylova za výbor REGI Komisi: Rychlejší provádění politiky soudržnosti (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Iliana Iotova a Ruža Tomašić uvedly zprávu.

Iskra Mihaylova rozvinula otázku.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Michaela Šojdrová (navrhovatelka výboru EMPL), Franc Bogovič za skupinu PPE, Constanze Krehl za skupinu S&D, Mirosław Piotrowski za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, a Monika Vana za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Bill Etheridge, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida a Csaba Molnár.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini a Victor Negrescu.

Vystoupili: Karmenu Vella, Iliana Iotova a Ruža Tomašić.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Iskra Mihaylova za výbor REGI o urychlení provádění politiky soudržnosti (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.8 zápisu ze dne 10.5.2016, bod 6.6 zápisu ze dne 10.5.2016 a bod 7.4 zápisu ze dne 11.5.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí